klauzula_informacyjna - S.U.H. Jedność

32 216 40 11
Przejdź do treści
 
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej RODO) − informujemy, że:

   1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Usługowo-Handlowej „Jedność” w Bieruniu, e-mail: sekretariat@jednosc-bierun.pl, tel: 32/2164011

   2. Cel i podstawa przetwarzania: Zawierając z Państwem umowę lub wystawiając fakturę VAT pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:  nazwa i adres, NIP, numer kontaktowy oraz e:mail. Powyższe dane są niezbędne do: wystawienia i przechowywania faktur, realizacja usług, rozpatrywania reklamacji, odpowiedzi na Państwa pytania, uwagi, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO)

   3. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń/obrony praw w szczególności kancelariom prawnym oraz partnerom działającym na nasze zlecenie.

   4. Okres przechowywania danych: Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych. Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie.

   5. Twoje uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Ci również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   6. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.

   7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.
Wróć do spisu treści