Najlepsze pieczywo na Twój stół każdego poranka

Ogłoszenie

Spółdzielnia posiada :

do odpłatnego zbycia prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1019/5 o powierzchni 831 m2 przy ulicy Jaroszowickiej w Wygorzelu zapisanej w Księdze Wieczystej KA1T/00029798/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tycha


 

Copyright 2008 by Spółdzielnia Usługowo-Handlowa “Jedność” w Bieruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone